Openbaring 2

krokus bij glas in lood

1 Schrijf aan de Engel der Gemeente van Efeze: Zo spreekt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren.

2 Ik ken uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzame volharding, en dat gij de bozen niet verdragen kunt; en hebt beproefd degenen, die zich Apostelen noemen, en zijn het niet; en hebt hen bevonden leugenaars te zijn;

3 En gij hebt verdragen, en gij hebt geduld geoefend; om Mijns Naams wil hebt gij gearbeid, en zijt niet bezweken.

4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt.

5 Gedenk dan, hoe diep gij reeds gevallen zijt, en bekeer u, en hervat uw vorig doen! En indien niet, zo kom Ik haastig bij u, en weer uw kandelaar van zijn plaats, indien gij u niet bekeert.

6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat; die Ik ook haat.

7 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt! Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

 

Terug naar startpagina

eXTReMe Tracker