vakantie turkije 7 gemeenten

En schrijf aan de Engel der Gemeente, te Sardes

1 En schrijf aan de Engel der Gemeente, te Sardes: Zo spreekt Hij, Die de zeven geesten van God, en de zeven sterren heeft: Ik ken uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

2 Ontwaak, en sterk wat nog overig is, en straks sterven zal; want Ik heb uw werken niet volkomen gevonden, voor God.

3 Bedenk dan, wat gij ontvangen en gehoord hebt, en houd u daarbij, en bekeer u! Doch indien gij niet ontwaakt, Ik zal over u komen als een dief, en gij zult niet weten, in welke ure Ik over u komen zal.

4 Doch gij hebt te Sardes ook nog enige namen, die hun klederen niet bevlekt hebben: Daarom zullen zij met Mij in witte klederen wandelen, want zij zijn het waardig.

5 Die overwint, zal met witte klederen bekleed worden; en Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het Boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn Engelen.

6 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.oude bijbel handschrift
Index

eXTReMe Tracker