zeven gemeenten en vakantie turkye

Zo spreekt de Eerste en de Laatste.

8 En schrijf aan de Engel der Gemeente te Smyrna: Zo spreekt de Eerste en de Laatste, Die dood was en leeft:

9 Ik ken uw werken, en uw verdrukking, en uw armoede (maar gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zich Joden noemen, en het niet zijn, maar een Synagoge van de Satan.

10 Vrees niets van alles, wat gij nog lijden zult; ziet, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, om u in verzoeking te brengen, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen: wees getrouw tot de dood, en Ik zal u de de kroon des levens geven.

11 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt! Die overwint, die zal de tweede dood geen leed doen.bible,Zo spreekt de Eerste en de Laatste

eXTReMe Tracker


Index