Welkom bij Vakantie in Turkije

Paulus in Turkije | Paulus opnieuw in Turkije Paulus naar MacedoniŽ |Ogen naar het gebergte | De Wijnstok | Links | Meer informatie ?

Op deze site staan vijf bijbelgedeelten. Deze bijbelgedeelten kunnen voor u een eerste kennismaking zijn met het Boek der Boeken. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van een vakantie in Turkije. Ook kunnen het al bekende gedeelten zijn. Op zich maakt dat niet uit. Mijn advies is om deze gedeelten eens opnieuw te bekijken en er u voordeel mee te doen !!

1. "Paulus in Turkije" (Handelingen 19) is een weergave van een ervaring van Paulus in Efeze oftewel een plaats in het huidige Turkije en daarom interesant voor een ieder die onlangs in dit land is geweest.

2. "Paulus opnieuw in Turkije" (Openbaring 2) heeft eveneens betrekking op Efeze en is evenens opgenomen voor een ieder die onlangs met vakantie hier is geweest.

3. "Paulus naar MacedoniŽ" (Handelingen 16) gaat over een vergezicht van Paulus. Hij ziet een man staan in Europa die hem roept om naar Europa te komen en daar het evangelie uit te dragen.

4. "Ogen naar het gebergte" (Psalm 121) is een bekende psalm die ook wel door de IsraŽlieten werd gezongen als ze Jeruzalem bezochten. Bijvoorbeeld met Pasen of met het Loofhuttenfeest.

5. "De Wijnstok" (Johannes 15) is een oproep aan een ieder om toch vooral houvast te zoeken bij de Heere Jezus en te leven volgens zijn liefde wetten.


eXTReMe Tracker